تاریخچه

بافت های تاریخی و فرهنگی شهرها آثار گران بهایی از فرهنگ، دانش معماری و شهرسازی بومی اند و جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و کشوری بحساب می آیند. این بافت ها به عنوان هسته های قدیمی و تاریخی دارای قابلیت های بالفعل و بالقوه اند که در صورت عدم پیشبینی تمهیدات لازم، موجب بروز آسیب های جبران ناپذیر و اتلاف سرمایه های فرهنگی میشوند. از آنجاکه بخشهای قدیمی شهرها حامل روح اجتماعی و فرهنگی شهر است، حفظ هویت شهرها که اغلب در مرکز شهر و بافت های تاریخی قرار دارند، بهترین روش برای بیان تاریخ و هویت ملی هر کشور است.
خصلت اساسی کالبدی بافت تاریخی، شکل گیری هماهنگ، مداوم، پیوسته و یکپارچه در طول تاریخ است. به عبارتی در طول زمان و براساس تجارب گذشتگان، روند تکاملی خود را طی کرده است. بافت قدیمی از وضعیت توپوگرافی و اقلیمی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرگرفته و ساختار خود را با شرایط زمانی و مکانی وفق داده است. بافت تاریخی شهر تهران که هسته اصلی آن منطبق بر روستای تهران در ۱۱۰۰ سال پیش است، بیشترین آثار تاریخی شهر را در خود جای داده است و بازتابنده تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی شهر طی قرون متمادی است.
خیابانی که در مجاورت پروژه مورد نظر قرار دارد، خیابانی تاریخی و قدیمی است که در دوران قاجار باغ نگارستان فتحعلی شاه بوده است. باغی بزرگ و زیبا که از یک سو به خیابان صفی علیشاه و از سوی دیگر به خیابان دروازه شمیران می رسیده است. براساس برخی روایات، این باغ به دستور فتحعلیشاه قاجار ساخته شده و در زمان خود یکی از بزرگترین، مشهورترین و زیباترین عمارت ها و باغ های تهران به حساب می آمده است.

این خیابان بعدها به نام ظهیرالاسلام نامیده شد. نامی که هم اکنون نیز باقی مانده و میان اهالی تهران نامی آشنا و مشهور محسوب می شود و وجه تسمیه آن در واقع به نام یکی از افراد مشهور و سرشناس در آن دوره با نام ظهیر الاسلام بازمی گردد. ظهیرالاسلام، لقب میرزا زین العابدین تهرانی، فرزند میرزا ابوالقاسم تهرانی، امام جمعه تهران در عصر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود و بدلیل نزدیکی خانه او به باغ سپهسالار، نامش را بر این خیابان گذاشتند تا در حافظه تاریخی و شهری مردم تهران باقی بماند.

زیرمحله پیچ شمیران از هویت های خردتری در قالب ریزمحله ها تحت عنوان صفی علیشاه، ظهیرالاسلام و سپهسالار شکل گرفته است. هسته اصلی پیچ شمرون در شمال ریزمحله سپهسالار و ریزمحله ظهیرالاسلام قرار دارد که از جانب شرق به ریزمحله صفی علیشاه و از غرب به ریزمحله سعدی می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *