مستندنگاری و مدارک تصویری وضع موجود

مستند نگاری قبل از مرمت بنای ظهیرالاسلام، توسط مشاور ارگ بم کرمان صورت پذیرفته است. کار اسکن لیزر این بنا نیز توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی در سال ۹۵ صورت پذیرفته است. در زیر تعدادی از عکس های قبل از مرمت و وضع موجود بنا آمده است.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده

تاریخچه

بافت های تاریخی و فرهنگی شهرها آثار گران بهایی از فرهنگ، دانش معماری و شهرسازی بومی اند و جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و کشوری بحساب می آیند. این بافت ها به عنوان هسته های قدیمی و تاریخی دارای قابلیت های بالفعل و بالقوه اند که در صورت عدم پیشبینی تمهیدات لازم، موجب بروز[…]