بازدید دانشجویان معماری دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگر از روند مرمت و بهسازی خانه ظهیرالاسلام

انجمن علمی معماری دانشگاه تهران مدتی است تورهای آموزشی برای آشنایی دانشجویان معماری با آثار و معماری تهران برگزار می نماید. در جریان آخرین تور، دانشجویان معماری بازدیدی از روند مرمت و بهسازی خانه تاریخی ظهیرالاسلام داشتند. در این بازدید که در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷ صورت پذیرفت، دانشجویان پس از آشنایی با[…]

پرونده ثبت ملی

خانه تاریخ ظهیرالسلام دوبار و در تاریخ های  ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ و ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ با شماره ثبت ۳۱۰۹۶ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است. در زیر می توایند پرونده ثبتی این اثر را دانلود کنید. دانلود پرونده ثبتی خانه تاریخی ظهیرالاسلام