بازدید مدیرعامل محترم شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران مورخه ۱۳۹۷/۳/۲۰

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ مهندس اکرمی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران بازدیدی از کارگاه مرمت و احیای خانه تاریخی ظهیرالاسلام داشتند. ایشان در این بازدید ضمن اطلاع از روند مراحل پژوهشی و اجرایی و روند پیشرفت پروژه، مطالبی را درخصوص نظر سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با کاربری نهایی بنا[…]