پرونده ثبت ملی

خانه تاریخ ظهیرالسلام دوبار و در تاریخ های  ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ و ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ با شماره ثبت ۳۱۰۹۶ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است. در زیر می توایند پرونده ثبتی این اثر را دانلود کنید. دانلود پرونده ثبتی خانه تاریخی ظهیرالاسلام  

بازدید مدیرعامل محترم شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران مورخه ۱۳۹۷/۳/۲۰

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ مهندس اکرمی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران بازدیدی از کارگاه مرمت و احیای خانه تاریخی ظهیرالاسلام داشتند. ایشان در این بازدید ضمن اطلاع از روند مراحل پژوهشی و اجرایی و روند پیشرفت پروژه، مطالبی را درخصوص نظر سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با کاربری نهایی بنا[…]